Ali potrebujemo vodje za trajnostni razvoj (angl. CSO ali Chief Sustainability officer)?

O trajnostnem razvoju zadnje čase vsi veliko govorimo, vendar se vprašajmo, ali v podjetjih vemo o tem dovolj? Ali imamo ljudi, ki obvladajo tematiko? Je čas za  samostojno delovno mesto vodje za trajnostni razvoj. Kaj takšna oseba sploh počne?

Gre za relativno novo funkcijo. Poznamo jo od leta 2004, ko je Du Pont imenoval prvo direktorico za trajnostni razvoj. Verjetno pa ne preseneča podatek, da je njihovo število med podjetji, ki kotirajo na borzi skokovito naraslo. Med 500 najbogatejšimi podjetji smo imeli v letu 2020 toliko vodij ali direktorjev za trajnostni razvoj kot prejšnja tri leta skupaj.

Kaj počne vodja za trajnostni razvoj?

Na kratko povedano podjetju pomaga, da je poslovanje ekonomsko, okoljsko in družbeno trajnostno naravnano. Bolj konkretno to pomeni, da:

  • Definira trajnostno strategijo na način, da ustvari smisel iz tega, kar se dogaja v okolju in te vpoglede prenese na podjetje.
  • Pomaga preoblikovati poslovno strategijo v trajnostno naravnano.
  • Zagotavlja integracijo trajnostne strategije, spremlja izvajanje in doseganje ciljev.
  • Ima pregled nad upravljanjem vseh tveganj, še posebej pa spremlja kvaliteto upravljanja okoljskih, socialnih in upravljalskih tveganj.
  • Upravi pomaga pri finančnem in nefinančnem poročanju.
  • Vodi team multidisciplinarnih strokovnjakov, ki sestavljajo trajnostni team.
  • Počne vse to in še več, odvisno od podjetja, branže in nivoja pooblastil.

Če želite razumeti, kaj počne, ne glejte, od kod prihaja, temveč, kakšne težave poskuša rešiti. Ta trenutek je vloga vodje za trajnostni razvoj različno definirana v različnih podjetjih, ker je odvisna od preveč spremenljivk. Z razvojem regulatornih podlag in s tem standardizacije, pa bo tudi ta vloga zmeraj bolj jasna.

Za začetek poglejmo, s katerimi funkcijami ali oddelki vodja za trajnostni razvoj sodeluje v običajni večji organizaciji.

Interakcije vodje za trajnostni razvoj z drugimi oddelki

Vir: Deloitte in Institute of International Finance, The future of Chief Sustainability Officer, 2020

Gre za holistično funkcijo, kjer je potreben skupek znanj s področja priprave strategij, integracije zakonodaje v poslovne modele, varstva okolja, krožnega gospodarstva, obvladovanja tveganj, družbene odgovornosti, standardov kakovosti, procesov, razvoja proizvodov in storitev, upravljanja z različnimi deležniki, nabave, človeških virov, komuniciranja itd.  Nujne pa so tudi izjemne vodstvene sposobnosti. Vodja za trajnostni razvoj ni nekdo, ki tiho sedi v svoji sobi in razmišlja, kako bo sam reševal podjetje in svet, temveč je integrator, motivator in organizator dela številnih oddelkov. Je borec, futurist, predvsem pa je zmožen s trajnostno filozofijo navdušiti ostale vodje. 

Kdaj se podjetja odločijo za funkcijo vodje za trajnostni razvoj?

Globalna študija, ki sta jo leta 2020 v okviru finančnih ustanov izvajala  IIF  (Institute of International Finance) in svetovalna družba Deloitte, je pokazala, da čas za to funkcijo nastopi:

  1. Ko se podjetja spopadajo z neko zunanjo spremembo (npr. COVID 19 ali zakonodaja), vendar ji podjetje ta hip ni kos.
  2. Ko imajo različni deležniki (investitorji, kupci, dobavitelji, zaposleni itd.) višja pričakovanja glede trajnostnega razvoja in poslovanja, kot jih podjetje uspe realizirati.
  3. Ko vodstvo v podjetju spozna, da so riziki vezani na okolje, družbo in upravljanje tako pomembni, da so postali strateški.

Razvoj stroke

Za razvoj te stroke je vzpodbuden podatek, da je največji promotor vodje za trajnostni razvoj prav generalni direktor. Raziskava podjetja Weinreb Group, ki so jo izvajali leta 2020, je pokazala, da je kar v 50% največji podpornik prav generalni direktor.

Kakšne pa so možnosti za napredovanje vodij za trajnostni razvoj? Marsikateri vodja ali direktor za trajnostni razvoj je napredoval/a na pozicijo generalnega direktorja. Helena Helmerson, bivša direktorica za trajnost na H&M, je leta 2020 postala glavna direktorica te družbe.

Bo ta funkcija ostala?

Vsakič, ko se pojavi nova funkcija v podjetjih, se upravičeno vprašamo, če bo dolgoročno ostala. Dr. Nadya Xhexembajeva, znanstvenica, podjetnica in avtorica, specializirana za reinoviranje in trajnost, pravi: »Ko se je začelo gibanje o kvaliteti, smo dobili prve direktorje za kakovost (v ang. Chief Quality Officers). Zdaj je kakovost vgrajena v vseh oddelke v podjetju in ta funkcija izginja. Podobno bo verjetno z direktorji za trajnost.«

Preden pa pridemo do te stopnje bo interes za tovrstnimi kadri naraščal, predvsem pa bo moralo naraščati vedenje o tematiki trajnostnega razvoja znotraj podjetij na vseh ključnih funkcijah kot tudi na vseh nivojih odločanja.

Članek je bil v originalu objavljen na spletni strani Svet kapitala.