Kako dobro sodelovati s svojim naročnikom?

Odnos marketinške agencije do naročnika je ključen za uspeh vsake marketinške kampanje. Kako lahko naročnik in agencija vzpostavita in ohranjata kakovostno sodelovanje, ki bo prineslo želene rezultate? Predstavljamo vam nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali izboljšati vaš odnos z naročnikom.

1. Določite jasne cilje in pričakovanja

Pred začetkom sodelovanja se morata naročnik in agencija dogovoriti o tem, kaj želita doseči s kampanjo, kakšen je proračun, časovnica in merila uspeha. Naročnik mora agenciji posredovati čim več informacij o svojem podjetju, produktih, ciljni publiki in konkurenci. Agencija mora naročniku predstaviti svojo strategijo, ideje in način dela.

2. Komunicirajte redno in transparentno

Komunikacija je temelj vsakega dobrega odnosa. Vzpostaviti morate učinkovit komunikacijski proces, ki bo omogočal hitro in enostavno izmenjavo informacij, povratnih informacij in mnenj. Agencija mora biti odzivna in prilagodljiva do potreb in želja naročnika, zapisanih v briefu. Sodelovanje pri pripravi briefa, ki naj bo vedno v pisni obliki, je priporočljivo, prav tako pa je pomembno tudi debrifiranje, kjer agencija naročniku razloži svoje razumevanje projekta, ciljev in poti do želenih rezultatov.

3. Zaupajte drug drugemu

Zaupanje je bistveno za dolgoročno sodelovanje med naročnikom in agencijo. Naročnik mora verjeti, da agencija deluje v njegovem interesu in da ima sposobnost izvesti uspešno kampanjo. Agencija mora spoštovati naročnika kot strokovnjaka na svojem področju in ga obravnavati kot partnerja in izpolnjevati svoje obljube. Zaupanje se gradi skozi čas, z doslednim izpolnjevanjem dogovorov, z dokazovanjem rezultatov in z iskanjem rešitev za morebitne težave. Naročnik in agencija morata prepoznati, da sta del iste ekipe, ki si prizadeva za isti cilj. To pomeni, da je potrebno prilagajanje  obeh strani.

4. Dajte si dovolj časa in svobode

Marketinške kampanje ne dajejo vedno takojšnjih rezultatov. Potreben je čas, da se marketinške aktivnosti zasnujejo, oblikujejo in izvedejo, kar zahteva potrpežljivost in zaupanje v agencijo. Naročnik mora biti pripravljen sodelovati z agencijo in jo podpirati v daljšem časovnem obdobju, da lahko kampanja doseže dolgoročne cilje. Agenciji je sicer treba dati dovolj časa in svobode, da lahko razvije svojo kreativnost in strokovnost, a mora pri tem upoštevati zahteve (iz briefa) in omejitve, s katerimi se naročnik sooča.

5. Merite rezultate

Kriterije, na podlagi katerih boste merili uspešnost sodelovanja, določite v naprej in naj bodo popolnoma jasni. Upoštevajte tudi običajno dolžino nakupnega procesa v panogi vašega naročnika / izdelka – če v poprečju traja nakupni proces tri mesece, ne morete obljubljati prodajnih rezultatov v enem tednu. Zato upoštevajte in ocenjujte več KPI-ev, saj boste tako lahko že v teku kampanje predlagali ustrezne dopolnitve.

Agencija mora razumeti, da je naročnik tisti, ki plačuje za storitve, in zato mora svoj odnos z naročnikom prilagoditi temu dejstvu. Agencija mora jasno razumeti zahteve naročnika, pravilno interpretirati cilje in njegova pričakovanja. Hkrati pa mora agencija izkoristiti svoje strokovno znanje in izkušnje ter naročniku predlagati alternative, ki lahko pripomorejo k še boljšim rezultatom.

Več najdete v članku Iztoka Sila z naslovom »Od naročnika do marketinške agencije«, ki je izšel v Marketing magazinu št. 503 maja 2023, str. 38-39.