Trajnostno upravljanje dobavne verige

Dobavne verige predstavljajo do 70% trajnostnega odtisa. Kakšna je vloga vašega podjetja pri tem in kakšne so taktike za boljšo oceno in izbiro dobaviteljev na podlagi trajnostnih meril?

Pritiski na podjetja, da bi delovala trajnostno in transparentno naraščajo in podjetja se na to vedno bolj odzivajo. Vidimo, da se njihove trajnostne strategije premikajo od skladnosti z zakonodajo ali osredotočenosti na stroške na bolj celostne pristope.

Začnimo z definicijo dobavne verige.

 • Dobavna veriga je mreža med podjetjem in njegovimi dobavitelji za proizvodnjo in distribucijo določenega izdelka ali storitve.
 • Subjekti v dobavni verigi so proizvajalci, prodajalci, skladišča, transportna podjetja, distribucijski centri in trgovci na drobno.
 • Naloge v dobavni verigi vključujejo razvoj izdelkov, trženje, poslovanje, distribucijo, finance in storitve za stranke.

Zakaj so dobavne verige tako pomembne?

Predstavljajo 50% do 70% trajnostnega odtisa večine največjih svetovnih podjetij. Odtis obsega okolje, delovne in človekove pravice ter etiko. Razmerje med trajnostnim odtisom podjetja in odtisom njihove dobavne verige se razlikuje glede na panogo.

Primeri trajnostnega odtisa

Podjetje  < Dobavna veriga: storitvena podjetja

Podjetje > Dobavna veriga: podjetja iz branž nafte in plina, kemične industrije, gradbeništva ipd.

Kakšno je vaše območje vpliva?

Če delate za podjetje z velikim območjem vpliva, je to kar zadeva trajnostna merila, zelo resna reč. Samo pomislite na slabe prakse, kot je otroško delo, ki se uporablja predvsem v modni ali elektronski industriji, kršitve okoljske zakonodaje v transportni industriji, tovarniške nesreče ali uporaba strupenih materialov, ki so sestavni del igrač. Čeprav morda ne gre za neposredno odgovornost, vsekakor gre za posredno odgovornost, ker bi morali imeti vzpostavljena merila, postopke in standarde, da bi preprečili in ali celo izkoreninili takšne prakse.

Ne pozabite na zahteve svojih strank?

Stranke so za trajnostni izdelek pripravljene plačati, vendar potrebujejo dokazila. Želijo čim večjo preglednost. Na primer, v trendu je, da potrošniki sledijo, od kod izvirajo materiali. Vprašajte jih, kaj mislijo, preizkusite nove trajnostne, inovativne izdelke, komunicirajte in spremljaje odziv.

Ali spremljate prakse konkurentov na področju dobavnih verig?

Če jih ne spremljate, se vaš konkurent nedvomno vsaj pripravlja na veliko potezo.

Imate delujoč poslovni model?

Svetovni gospodarski forum je objavil dragocen dokument Beyond Supply Chains – Empowering Supply Chain. Je iz leta 2015, vendar je še vedno zelo relevanten. Na straneh 12 – 16 boste našli 31 praks v dobavni verigi in njihov potencial za ustvarjanje trojne prednosti. Obstajajo študije primerov in konkretni podatki o rezultatih. Prakse se nanašajo na oblikovanje izdelkov, nabavo, proizvodnjo, distribucijo, konec življenjske dobe in več funkcionalne prakse.

Vir: Svetovni gospodarski forum, Beyond Supply Chains

Rezultat teh praks je spodbuden:

 • Donosnost: dvig prihodkov za 5% – 20%; znižanje stroškov dobavne verige za 9% – 16%, povečanje vrednosti blagovne znamke za 15% – 30%, znatno zmanjšanje tveganja podjetja.
 • Lokalni razvoj in družbe: izboljšano zdravje strank, lokalna blaginja in delovni standardi (plače, delovni pogoji).
 • Okolje: Zmanjšanje emisij ogljika za 13% – 22% glede na celotni odtis.

Čeprav model kot referenco uporablja izdelke široke potrošnje, ga je mogoče uporabiti ali prilagoditi tudi za druge panoge. Ko preučite možnosti, lahko izberete najprimernejše prakse glede na potencial ustvarjanja vrednosti.

Kako določiti pravila za dobavitelje?

 • Običajni prvi korak je, da kupec razvije kodeks ravnanja za svoje dobavitelje. Obstajajo številni primeri, na primer Lidl.
 • Potem je vprašanje: Kako od dobaviteljev pridobiti informacije o trajnosti?
  • Obstaja veliko načinov. Stara metoda so vprašalniki. Tu je primer Unicefa.
  • Nekatera svetovalna podjetja ponujajo bolj zanesljiva merila uspešnosti, kot so razni »banchmarki« , ki so bolj zanesljivi od samoocenjevanja, vendar so na voljo za pomembnejše trge in pomembnejše igralce.
  • Nekateri se zanašajo na trajnostna poročila dobaviteljev, prav tako pa imajo certifikati pomembno vlogo, zlasti v nekaterih panogah.
  • Nekatera vplivnejša večnacionalna izvajajo ocenjevanje dobaviteljev s pomočjo revizorjev. Apple izvaja stroge ocene, ki vključujejo:
    • obširen pregled dokumentov,
    • temeljit pregled na lokaciji dobavitelja,
    • in razgovore z zaposlenimi in vodstvom dobavitelja.

   Razgovori z dobavitelji potekajo v maternem jeziku zaposlenih in brez prisotnosti njihovih menedžerjev.
   Sodelujejo z neodvisnimi revizorji, da ocenijo dobavitelje glede na več kot 500 meril, preverijo skladnost in opredelijo področja za izboljšave. Vsak ocenjeni dobavitelj je uvrščen na 100-stopenjsko lestvico v vsako od treh kategorij ocenjevanja (delo in človekove pravice, zdravje in varnost ter okolje). Povprečje teh ocen vključuje sestavljeno oceno podjetja za eno leto. Vsako leto opravijo tudi nenapovedane obiske in ocene.

 • Vreden ogleda je tudi Marsov program odgovornega dobavitelja.
 • Z dobavitelji desetih najpomembnejših surovin in drugimi strateškimi dobavitelji sodelujejo tako, da na delovnih mestih dobaviteljev sprožijo aktivnosti za odpravljanje vzrokov določenih ciljnih vprašanj, pri tem pa imajo strokovno pomoč, hkrati pa upoštevajo mnenja delavcev.

Izkoristila sem priložnost za pogovor z dr. Zuzano Brjiovo, vodjo odnosov z dobavitelji v mednarodnem podjetju IESA, ki opravlja vlogo zunanje nabavne službe, upravljanje zalog, upravljanje trgovin, transakcijsko obdelavo in sisteme v oblaku. Upravljajo z več kot 200,000 izdelki več kot 500 dobaviteljev.

Intervju z dr. Brijovo iz IESA

Delujete kot zunanja nabavna služba in lahko močno vplivate na svoje dobavitelje. Kakšna je vloga ESG pri tem?

Strogo upoštevamo okoljska, družbena in upravljavska merila. Naša ambicija ESG je spodbuditi bolj trajnosten svet z izobraževanjem in inovativnimi rešitvami, ki izboljšujejo življenje. To je podkrepljeno z močnim upravljanjem, etiko in praksami skladnosti, da se zagotovijo visoki etični in poslovni standardi.

IESA ima štiri stebre ESG, usklajene z našo strategijo Destination 2025: Okolje, kupci in dobavitelji, zdravje in varnost ljudi ter skupnost.

Ali na razpisih, ko izbirate novega dobavitelja, uporabljate ESG merila ter kako?

Organiziramo razpise za nove dobavitelje, zlasti za prednostne, kjer strogo upoštevamo ESG merila. Naša merila in njihova teža se razlikujejo glede na panogo. Delujemo v sektorjih, kot so farmacija, živilska industrija, kovinski, avtomobilski in drugi sektor, pri čemer se razpisna merila in s tem ESG merila razlikujejo glede na sektor.  

Katere so vaše pomembne zaveze glede trajnosti?

Med letom smo dodatno krepili svoj pristop ESG. Zaveze smo vključili v našo strategijo Destination 2025 in okrepili svoj namen, „narediti neverjetno za boljši svet“.

Uporabljamo vrsto ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI), da pomagamo izmeriti napredek naše zaveze k zmanjšanju emisij, embalaže, odpadkov in vode za 50% do leta 2024/25.

Podnebne spremembe so eden najpomembnejših izzivov našega sveta. Naša industrija igra ključno vlogo pri podpori tehnoloških in inženirskih rešitev, ki bodo pomagale pospešiti prehod na nizko ogljičnost. Zavezani smo, da bomo odigrali svojo vlogo tako, da strankam ponujamo inovativne in trajnostne rešitve izdelkov in storitev, ki pomagajo zmanjšati emisije za 65% do leta 2024/25.

Naša zavezanost odgovornemu in trajnostnemu poslovanju se širi skozi našo globalno vrednostno verigo. Z več kot 200.000 založenimi izdelki, ki jih dobavlja več kot 500 dobaviteljev, imamo ključno vlogo pri zagotavljanju dostopa do svetovnih trgov.

Naš kodeks ravnanja določa naše poslovne standarde in prakse tako za naše ljudi kot za dobavitelje, ki jih še naprej razširjamo na druge poslovne partnerje.

Ljudje IESA se prostovoljno javijo, da imajo pozitiven učinek v svojih skupnostih, večinoma pri projektih s hrano.

Upam, da ste našli nekaj navdiha v vsebini tega članka. V kolikor potrebujete pomoč pri določanju načel odgovorne in trajnostne dobavne verige, smo vam na voljo.